97/03/05 شنبه 19:49

باکس ورورد


ثبت نام
کلمه عبور جدید
مقالات ساخت و تولید

> بررسی نقش ساده سازی در طراحی مهندسی

> توصیه هایی جهت استانداردسازی طراحی مهندسی

> اهداف و مزایای استاندارد سازی فرآیند طراحی و تولید محصولات صنعتی

> بررسی نقش استاندارد سازی در طراحی محصولات صنعتی

> روش محاسبه سرعت اسپیندل و تغذیه در فرزکاری

> بررسی نکات مهم در طراحی قطعات مکانیکی برای تراشکاری

> معرفی کتاب آموزش نرم افزار تحلیل المان محدود Ansys Workbench

> نکات مهم در طراحی قطعات برای سوراخکاری

> راهنمای جامع گرفتن و بستن قطعه کار در ماشینهای فرز CNC - قسمت سوم

> بررسی عیوب سطحی قطعه کار و مشکلات فرزکاری

> دانلود رایگان کتاب ماشینکاری فلزات اثر Thomas Childs

> کاربردهای تیغه فرز انگشتی تک پر (Single Flute) در فرزکاری

> پارامترهای مهم ماشینکاری و براده برداری در دستگاه فرز CNC

> الزامات اولیه در انتخاب متریال و فرآیند تولید در طراحی مهندسی

> راهنمای جامع گرفتن و بستن قطعه کار در ماشینهای فرز CNC – قسمت اول

> راهنمای جامع گرفتن و بستن قطعه کار در ماشینهای فرز CNC – قسمت دوم

> معرفی نقاط مرجع در ماشینهای فرز CNC

> طراحی برای تولید و مونتاژ (Design for Manufacturing & Assembly) چیست؟

> آموزش زبان برنامه نویسی G Code و M Code دستگاه فرز CNC

> اصول طراحی قطعات مکانیکی برای ماشینکاری

جستجوی پیشرفته آگهی ها
کلمات کلیدی:
روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)

موقعیت جغرافیایی:


دانلود رایگان

آرشیو مطالب

پرینت
بازدید: ١١۵۴
93/07/03 پنجشنبه 00:00

ساختمان مبدل های حرارتی , انواع مبدل های حرارتی و مبدل حرارتی لوله و پوسته

مبدل های حرارتي دستگاه هايي هستند که به کمک آنها مي توان در اثر تماس غير مستقيم دو سيال، سيالي را گرم يا سرد نمود. کاربرد اصول انتقال حرارت در طراحي تجهيزات براي مقاصد خاص مهندسي اهميت بسيار زيادي و هدف از به کارگيري اصول انتقال حرارت در طراحي، تلاش براي رسيدن به هدف توسعه توليد براي سوددهي اقتصادي است. در حقيقت دانستن نوع مبدل حرارتی براساس سيال هايي که از آن عبور مي کنند نقش مهمي در طراحي و محاسبات اقتصادي مبدل هاي حرارتي به دنبال خواهد داشت..

 

 دسته بندی  انواع مبدل های حرارتی

1) بر مبناي پيوستگي يا تناوب جريان:

جريان سيال داخل مجاري مبدل هاي حرارتي پيوسته يا متناوب است. در مبدل هاي حرارتي با جريان پيوسته مجاري سيال گرم و سرد از هم تفکيک شده اند، به طوري که سيال گرم در مجاري مخصوص خود و سيال سرد نيز در مجاري مربوط به خود جريان دارند. دو مجراي جريان توسط يک جداره لوله يا يک ورق از هم جدا شده اند.

 

2) بر مبناي پديده انتقال:

تبادل انرژي بين دو سيال به صورت تماس مستقيم يا غيرمستقيم صورت مي گيرد: در نوع مستقيم، حرارت بين دو سيال که با هم تماس مستقيم دارند مبادله مي شود. معمولا يکي از اين دو سيال  گاز و ديگري مايع است که با فشار بخار خيلي پايين و پس از تبادل حرارت به سادگي قابل تفکيک هستند.

در نوع غيرمستقيم، حرارت ابتدا به يک سطح جامد نفوذ ناپذير منتقل مي شود و سپس از آن به سيال سرد انتقال مي يابد.

 

3) بر مبناي ساختمان مبدل حرارتی:

در بسياري مواقع مبدل هاي حرارتي بر مبناي ساختمان تقسيم بندي مي شوند. مبدل هاي حرارتي از نظر ساختمان به چهار دسته تقسيم بندي مي شوند که عبارت اند از :

1) مبدل هاي حرارتي لوله ای (Pipe Heat Exchanger)

2) مبدل هاي حرارتي صفحه ای (Plate Heat Exchanger)

3) مبدل هاي حرارتي پره ای (Fin Heat Exchanger)

4) بازياب حرارتي (Heat Recovers)

 

4) بر مبناي نوع جريان :

که شامل موارد زير مي شود :

1) مبدل حرارتی جريان همسو (Co-Current)

2) مبدل حرارتی جريان ناهمسو (Counter Current)

3) مبدل حرارتی جريان متقاطع (Cross Current)

 

  مبدل های حرارتی لوله ای

در اين نوع مبدل های حرارتی اساس انتقال حرارت از نوع غير مستقيم مي باشد و مکانيزم انتقال حرارت جابه جايي مي باشد. اين مبدل ها به دو دسته عمده تقسيم بندي مي شوند:

1) دو لوله اي (Two Pipes) ، 2) پوسته و لوله (Shell & Tube)

 

- مبدل هاي حرارتي دو لوله ای:

ساده ترين نوع مبدل هاي حرارتي دو لوله ای هستند که يک سيال از درون لوله داخلي مي گذرد و سيال ديگر در فضاي بين دو لوله جريان دارد. مبدل هاي حرارتي دو لوله اي زماني کاربرد دارند که سطح تبادل کمي مورد لزوم باشد و در سرمايش و گرمايش هوا يا گازها کاربرد دارند.

 

 

- مبدل هاي حرارتی پوسته و لوله :

نوعي از مبدل هاي حرارتی که در صنايع فرايندهاي شيميايي بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد از نوع پوسته-لوله مي باشد. يک سيال در لوله ها جريان مي يابد در حالي که سيال ديگر درون پوسته و از روي لوله ها عبور مي کند. جهت اطمينان از اين که سيال درون پوسته از روي لوله ها مي گذرد و در نتيجه انتقال حرارت بيشتري صورت مي گيرد، موانعي در داخل پوسته قرار داده مي شود.

 

 

  مبدل هاي حرارتي صفحه اي:

اين مبدل های حرارتی از صفحات نازک که کانال هاي جريان را تشکيل مي دهد ساخته شده اند. جريان هاي سيال توسط صفحات مسطح که يا به صورت صاف يا موج دارند از هم جدا مي شود. اين مبدل ها براي انتقال گرما بين گاز، مايع يا جريانهاي دو فاز استفاده مي شوند. اين مبدل های حرارتی به سه دسته زير تقسيم مي شوند :

1) صفحه هاي واشردار

2)  Gasket Plate صفحه هاي حلزوني (Spiral Plate)

3) لاملا (Lamella)

 

- مبدل حرارتی صفحه ای واشردار :

اين مبدل های حرارتی شامل تعدادي از صفحات نازک با سطح چين دار يا موج دار مي باشد که سيال هاي گرم و سرد را از هم جدا مي سازد. صفحات داراي قطعاتي در گوشه ها هستند که به نحوي آرايش داده شده اند که دو ماده اي که بايستي گرما بين آنها مبادله شود، يکي در ميان در فضاي بين صفحات جريان مي يابند.

 

- مبدل هاي حرارتی صفحه ای حلزوني :

مبدل هاي حرارتی صفحه اي حلزوني با پيچاندن دو صفحه بلند موازي به شکل يک حلزوني با استفاده از يک ميله اصلي و جوش دادن به لبه هاي صفحات مجاور به صورتي که يک کانال را تشکيل دهند، شکل داده مي شوند.

 

- مبدل های حرارتی لاملا :

مبدل های حرارتی لاملا شامل مجموعه کانال هاي ساخته شده از صفحات فلزي نازک است که به طور موازي جوشکاري شده اند و يا به شکل لاملا (لوله هاي تخت يا کانال هاي مستطيلي) مي باشند که به صورت طولي در يک پوسته قرار گرفته اند.

 

  مبدل هاي حرارتی پره ای:

نوع مبدل های حرارتی پره دار عمدتا براي کاربردهاي گاز- گاز استفاده مي شود. در اکثر کاربرد ها کاهش جرم و حجم مبدل از اهميت ويژه اي برخوردار است. به دليل دست يافتن به اين کاهش حجم و وزن، مبدل هاي فشرده گرما همچنين به صورت وسيع در تبريد با دماي خيلي کم، بازيابي انرژي، صنايع فرايندي، تبريد و سيستم هاي تهويه مطبوع استفاده مي گردند. مبدل های حرارتی صفحه اي پره دار براي استفاده در توربين گازي، نيروگاه هاي هسته اي و مهندسي پيشرانه و تبريد و گرمايش و تهويه سيستم هاي بازيابي گرماي اضافه و صنايع شيميايي و سرمايش کاربرد دارند. اين مبدل های حرارتی به چهار دسته زير تقسيم مي شوند :

1) مبدل حرارتی پره ساده

2) Plain Fin پره ساده سوراخ دار (Plain Perforated Fin)

3) مبدل حرارتی پره دندانه اي يا کنگره اي

4) Serrated Fin  پره هاي جناغي يا موجي شکل (Herring Bake Fin)

 

  دسته بندی مبدل هاي حرارتي براساس جريان:

- مبدل حرارتی جريان همسو (هم جهت) :

در اين نوع مبدل های حرارتی سيال سرد و گرم هر دو در يک جهت حرکت مي کنند و در حين عبور از مبدل تبادل حرارتي انجام مي دهند.

 

- مبدل حرارتی جريان ناهمسو (مخالف جهت) :

در اين نوع مبدل حرارتی سيال سرد در يک جهت و سيال گرم در جهت عکس آن وارد مبدل مي شود و بدين ترتيب تبادل حرارتي صورت مي پذيرد. در شرايط يکسان براي يک مبدل با جريان ناهمسو ميزان انتقال حرارت بيشتر خواهد بود.

 

- مبدل حرارتی جريان متقاطع :

چنانچه يک سيال در لوله و سيال ديگر به صورت عمود بر لوله ها جريان داشته باشد، نوع جريان متقاطع خواهد بود. مبدل هاي حرارتي با جريان متقاطع در گرمايش و سرمايش هوا يا گازها کاربرد وسيعي دارند.

 

ویدیوهای مرتبط با مبدل های حرارتی :

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی صفحه ای

طراحی مبدل حرارتی لوله و پوسته

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی

سایتهای مفید:

Heat exchanger

صفحات مرتبط :

انباره های هیدرولیکی (Hydraulic Accumulators)

آب بندی در هیدرولیک و پنوماتیک

نسل جدید ماشینهای CNC نسل جدید ماشینهای CNC
در گذشته نه چندان دور ماشینهای CNC تنها به دو دسته تراش و فرز ...
بازدید: ١١۴۶
اصول برش پلاسما اصول برش پلاسما
برش فلزات به کمک روش پلاسما و انواع برش پلاسما و مقایسه برش پلاسما و برش هوا گاز ...
بازدید: ٣۵١٣
:.دسته بندی فولاد های آلیاژی :.دسته بندی فولاد های آلیاژی
انواع فولاد های آلیاژی ,روش نامگذاری فولاد های آلیاژی به همراه دلیل آلیاژ کردن فولاد و درصد عناصر آلیاژی در فولاد ...
بازدید: ٣٣٠٠

طراحی سایت و سئو توسط ضابط